AULA MENTOR

Què és l'Aula Mentor?

 • És un sistema de formació oberta, lliure i a través d’Internet, que depèn de la Subdirecció general d'Orientació i Aprenentatge al llarg de la vida, del Ministeri d'Educació i Formació Professional en col·laboració amb l'Ajuntament de Maó i el Cepa Joan Mir i Mir.

 • Els cursos poden començar quan l'alumne vulgui, qualsevol dia de l'any (excepte el mes d'agost), i portant el seu propi ritme d'aprenentatge.

 • No existeixen límits de temps. El sistema Mentor permet a l'alumne distribuir el temps dedicat al curs com millor li sembli. L'alumne marca el seu propi ritme de treball, de manera que pugui organitzar el temps dedicat al curs segons les seves possibilitats.

 • L'alumne pot seguir el curs des del seu domicili o qualsevol lloc on disposi d'un ordinador amb accés a Internet i el programari necessari en funció del curs. Si no disposa d'equip necessari, pot seguir el curs des de l'Aula Mentor ( Escola d'Adults CEPA Joan Mir i MIr) on a més de poder utilitzar un ordinador, comptarà amb l'ajuda de l'administrador per qüestions relacionades amb l’entorn de treball.

 • L'alumne, en tot moment tindrà el suport d'un tutor, responsable del seguiment acadèmic i de resoldre els seus dubtes en un termini màxim de 48 hores.

 • En finalitzar el curs, l'alumne obtindrà un certificat del curs, expedit pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Per això, haurà de superar una prova presencial que es realitzarà a la mateixa Aula Mentor del Cepa Joan Mir i Mir.A qui va dirigida?

 • L' únic requisit per matricular-se és ser major de 18 anys.

 • No es necessària una titulació específica, tot i que en algun curs es requereix tenir uns coneixements mínims inicials.

 • Es recomana tenir coneixements bàsics de Windows, processador de textos i correu electrònic.


Objectius


L'objectiu últim del Projecte Mentor és proporcionar una educació permanent a distància i formació per a l'ocupació, gràcies a les noves tecnologies. Amb això es pretén complir amb els objectius de reciclatge, inserció laboral i qualificació professional sempre amb una educació de qualitat.


Quina és la durada d'un curs?

 • De cada curs es certifica un nombre determinat d'hores.

 • No hi ha un calendari de lliurament d'exercicis, sinó que l'alumnat marca el seu ritme. Per aquest motiu, no hi ha data màxima de finalització del curs, la majoria dels cursos es poden finalitzar en un termini de dos mesos i es recomana fer-lo com a màxim en un termini que no superi els 3 o 4 mesos.


Quin és el preu d'un curs?

Actualment el preu del curs és de 24€/mes, havent de pagar una matrícula inicial de 48€ que cobrirà el cost de 2 mesos (atenció: als cursos amb certificació de 30 hores o menys, la matrícula inicial serà de 24€). Si es necessita més temps per continuar el curs, s’haurà d'anar fent recàrregues mensuals de 24€ cadascuna, fins que el tutor qualifiqui totes les tasques obligatòries com Aptes. A partir d'aquell moment ja no caldria fer recàrregues de matrícula, i només quedaria presentar-se a la prova. No cal tenir la matrícula activa per a presentar-se a l’examen.


On es pot consultar el contingut dels cursos?

Es poden consultar tots els cursos, el seu contingut i les hores certificades a través de la pàgina d'Aula Mentor:www.aulamentor.es/es/cursos-mentor

Quins requisits són necessaris per a matricular-se?

Disposar del material i programari necessari per fer el curs (ordinador, ordinador portàtil, programari, etc.). Recorda que el centre disposa d'una aula equipada amb ordinadors.


Informació i matrícula

Lloc: C/Sant Joan, 10- Maó


La matrícula es pot realitzar de les formes següents:

 • De forma presencial, en el centre del Cepa Joan Mir i Mir (c/ Sant Joan, 10. Maó).

 • Per correu electrònic, sol·licitant la documentació a aulamentor@cepajoanmirimir.esPer formalitzar la matrícula es imprescindible acreditar el pagament de la taxa. S’ha de realitzar l’ingrés al nombre de compte següent, especificat el nom de l’usuari i el concepte Aula Mentor:

ES34 2100 0055 57 0200618649 CAIXA BANC


La documentació necessària per formalitzar la matrícula és la que es detalla a continuació:


 • Imprès de matrícula correctament emplenat.

 • Fotocòpia del DNI/NIE.

 • Justificant bancari de pagament.


Una vegada realitzada la matrícula, l’alumne rebrà un usuari i una contrasenya per accedir a la plataforma d’Aula Mentor i començar la realització del curs.Exàmens

En superar totes les activitats obligatòries del curs com a “Aptes”, el tutor autoritzarà per realitzar l'examen.


Aquest examen es realitzarà de forma presencial a la nostra Aula Mentor.


Es podrà triar d'entre les 5 convocatòries següents des del moment en què s’ha autoritzat a examen. Les convocatòries són al febrer, abril, juny, octubre i desembre.


En cas de no superar la prova en cap de les dues ocasions disponibles, l'alumne haurà de tornar a matricular-se a fi de repassar el temari del curs i amb això tindrà de nou dret a 2 noves oportunitats. Si l'alumne convocat a examen no pot acudir a fer la prova, és molt important informar l'administrador i el tutor.
Calendari exàmens 2022

Horaris

Horari d’atenció al públic:

Dilluns, dimarts i dimecres, de 16.00 a 20.00h

Dijous i divendres, de 9.00 a 13.00h


Horari d'obertura de l'aula:


Dilluns i dijous, de 9.00 a 14.00 h.


Dimecres i divendres, de 18.00 a 21.00 h.


Dades de contacte

Administradora: Ana M. Encinas Quesada

Telèfon: 971 36 47 58

Correu electrònic:

aulamentor@cepajoanmirimir.es

Pàgina web:

https://www.cepajoanmirimir.es/


N’he de saber alguna cosa més?