MATRÍCULES CURS 2021-2022

Les matrícules d'espa , accessos i ensenyaments inicials es faran al centre. Les de la resta de cursos en la pàgina web: escoladadults.menorca.es/